Katarzyna TUSZYŃSKA-WIŚNIEWSKA, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, jest prawnikiem prawa francuskiego i prawa europejskiego, zdobyła pełne wyższe wykształcenie prawnicze we Francji na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasbourgu (Université Robert Schuman de Strasbourg, DEUG en droit, Licence en droit européen et international, Maîtrise en droit général, Certificat en droit de l’Union Européenne, DEA en droit des Communautés Européennes) oraz w Instytucie Studiów Prawnych w Tuluzie (l’Institut d’Etudes Judiciaires de Toulouse), jest również prawnikiem i adwokatem prawa polskiego po nostryfikacji dyplomu francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbyciu aplikacji adwokackiej prowadzonej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Mecenas TUSZYŃSKA-WIŚNIEWSKA zarządza marką ADroit § i specjalizuje się w prawie gospodarczym (ukończyła dodatkowo studia Executive Master w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu (HEC Paris) oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie), prawie spółek, prawie handlowym, prawie nieruchomości (w tym transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości we Francji i Polsce oraz złożonych umowach najmu, w szczególności w centrach handlowych), prawie europejskim, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie prawnym i transakcyjnym na rynku francusko-polskim.

E-mail : ktuszynska-wisniewska@adroit.com.pl

Tel: + 48 600 517 879

 

Jacek WIŚNIEWSKI jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i doradcą podatkowym w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte międzynarodowych kancelariach prawniczych o korzeniach francuskich, niemieckich i amerykańskich. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również Kurs prawa angielskiego i europejskiego Uniwersytetu Cambridge.

Mecenas WIŚNIEWSKI zarządza naszą marką #WIŚNIEWSKI.legal i specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym, prawie i regulacjach finansowych, oraz regulacjach dla sektora FinTech i consumer finance. Prowadzi transakcje fuzji i przejęć (M&A), Private Equity (PE) i Venture Capital (VC) oraz obsługuje projekty z branży technologicznej (Tech) i cyfrowej ekonomii.  W swojej praktyce wykorzystuje szeroką wiedzę i długoletnie doświadczenie w wyżej wymienionych dziedzinach, a jednocześnie jest liderem w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego najnowszych trendów na rynku finansowym i technologicznym, w szczególności w zakresie innowacji finansowych, FinTech, InsurTech, otwartej bankowości oraz modeli biznesowych opartych o dyrektywę PSD2.

E-mail : jwisniewski@adroit.com.pl

Tel: +48 695 137 353

 

Izabela WÓJCIK, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Mecenas WÓJCIK posiada ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu sporów i reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, gdzie osiąga znaczące sukcesy zawodowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w pomocy prawnej i obsłudze prawnej polskich i zagranicznych spółek oraz osób fizycznych. Zajmuje się także prowadzeniem bieżącej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, obejmującej doradztwo prawne, negocjacje ugodowe oraz reprezentowanie Klientów zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym.

E-mail : iwojcik@adroit.com.pl